Regio – De provincie Drenthe neemt extra maatregelen voor schapen- en geitenhouders om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Dit heeft gedeputeerde Henk Jumelet aangekondigd tijdens de Statenvergadering van woensdag 10 november. Zo wordt de subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf beschikbaar gesteld. Ook gaat de provincie Drenthe samen met de Gebiedscommissiepreventie wolvenschade Drenthe aan de slag met het werven van een ‘wolvenconsulent’.

De extra steun voor schapen- en geitenhouders komt voort uit het feit dat er de afgelopen weken meerdere meldingen in Drenthe gedaan zijn van aanvallen op vee door mogelijk een wolf. Welke van deze schadegevallen ook daadwerkelijk veroorzaakt zijn door wolven wordt nog onderzocht door BIJ12. Desondanks is de toename aan schadegevallen genoeg reden voor de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe om de provincie te verzoeken de huidige subsidieregeling voor preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf beschikbaar te stellen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht. Ook stelt de Gebiedscommissie voor om dierhouders beter te informeren over het nemen van preventieve maatregelen. Een wolvenconsulent, naar voorbeeld van provincie Gelderland, kan daar volgens hen bij helpen.

Jumelet laat weten: “We merken ook dat schapenhouders veel praktische vragen hebben over het beschermen van hun vee. Bijvoorbeeld over welk type wolfwerende maatregelen geschikt zijn en hoe deze toe te passen op het bedrijf. Daarom wordt in overleg met de Gebiedscommissie een wolvenconsulent aangesteld. Zodat schapen- en geitenhouders niet alleen financiële ondersteuning kunnen aanvragen, maar ook hulp krijgen in de praktijk.”

Informatiebijeenkomst

De LTO vakgroep schapenhouderij, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) houden donderdag 11 november een digitale bijeenkomst voor alle houders van landbouwhuisdieren in het westelijk deel van Drenthe. Tijdens de bijeenkomst komt onder andere preventie van aanvallen van de wolf op vee aan de orde. Meer informatie is via deze link te lezen.