Coevorden – “Coevorden was in 1951 de eerste gemeente in Nederland, die overstapte op aardgas. Waarom zou Coevorden niet de eerste zijn om over te stappen op duurzaam gas?” Dat vroeg Eddy Veenstra, directeur van Rendo, zich donderdagavond af tijdens het webinar ‘Duurzaam verwarmen’.

Het webinar was georganiseerd door de werkgroep duurzaamheid van de gemeenteraad. Raadslid Gilbert Mulder presenteerde de bijeenkomst terwijl de raadsleden Erik Bonkes en Ruud Wilting de vragen van deelnemers in de gaten hielden.

Wethouder Jeroen Huizing wees in het begin vooral op zonnepanelen en isolatie als goede eerste stappen. Veenstra bevestigde dat en ging daarnaast in op andere mogelijkheden. “Je hebt bijvoorbeeld een oplossing in de vorm van all electric. Die oplossingen lopen echter nog wel eens tegen beperkingen van het net aan.”

Wat betreft het groene gas: “Daarvoor is het bestaande gasnet te gebruiken. Dat geldt ook voor groen waterstof, maar dan moet je wel naar een andere ketel toe”, aldus Veenstra. “Groen gas is voor de meeste mensen de beste oplossing. Dat brengt de laagste kosten met zich mee.”

Stap voor stap

De oproep van Veenstra was om stap voor stap de goede richting uit te gaan. “Elektrisch koken is daarvan een voorbeeld. De ambitie is om in 2030 alle fossiele brandstoffen te hebben vervangen door groen gas en waterstof. In de provincie Drenthe zitten we momenteel op 10 procent.”

De productie van groen gas gebeurt op basis van groene reststromen als GFT en mest. “In Coevorden is een bedrijf, Bio Energy, dat al zorgt voor veel groen gas. Waterstof wordt in principe van elektriciteit gemaakt.” Veenstra wees op het bestaan van waterstofpanelen. “De innovatie gaat heel snel.”

Een van de deelnemer aan het webinar vreesde in dit verband uitstelgedrag. Een andere deelnemer vroeg naar subisidiemogelijkheden. Daarop zei wethouder Huizing dat de gemeente die mogelijkheden nog niet heeft, maar wel bezig is om zich te oriënteren. Hij wees in dit verband op het Drents Energieloket, waarop veel informatie staat over het energiezuinig maken van de woning.

De werkgroep sloot hierna het webinar af met de belofte alle gestelde vragen vanuit de deelnemers te beantwoorden.

Eerste aardgas

Rendo hield in 2001 in samenwerking met de Historische Vereniging en het Stedelijk Museum een tentoonstelling over 50 jaar aardgaswinning. Daarbij schonk Rendo het beeld van de lantaarnopsteker, dat aan het Koedijkje staat.

In 1948 was de NAM aan de Nieuwe Dijk richting Nieuwe Krim op zoek naar aardolie, maar vond er gas. Dat was bijzonder, want het was het eerste aardgas dat in Nederland werd gevonden.

Foto’s: screenshots.