Sleen – Wethouder Jeroen Huizing onthulde woensdag een monument in de dorpskern van Sleen: een kunstwerk van de synagoge die hier ooit stond. Ina Steenbergen opperde bij Streekeigen Sleen om iets te doen met de verdwenen synagoge.

Klaas Renting maakte het ontwerp en voerde het bovendien uit. De gemeente verleende financiële steun en Bea Kortwijk gaf medewerking aan de plaatsing van het kunstwerk op haar grond.

Destijds, medio de negentiende eeuw, werd de synagoge in gebruik genomen. Tot dat moment was er alleen in Coevorden een synagoge. In 1918 werd het gebouw verkocht aan de toenmalige gemeente Sleen en werd daarna voor diverse doeleinden gebruikt, onder andere als smederij. Het Hekschermonument herinnert aan de Joodse gezinnen, die in Sleen woonden.

Bron: SleenWeb. Het complete verhaal (voorzien van foto’s) is hier te lezen.