Dalerpeel – In de kantine van voetbalvereniging NKVV in Dalerpeel werd woensdagavond het project ‘Kwaliteitsimpuls Buitensportaccommodaties’ afgesloten. Of eigenlijk bijna afgesloten, want er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet. Daarover waren de zo’n dertig aanwezige bestuursleden van de betrokken verenigingen, de wethouder en de aannemer het eens.

NKVV-bestuurder Eddie van der Weide verwelkomde de aanwezigen onder wie wethouder Joop Brink en aannemer Bouma. Van der Weide deed dat namens de werkgroep van vier personen, die in 2019 het project startte. De gemeenteraad besloot destijds om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen om de buitensportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Het geld was bedoeld voor verbetering van de sportvelden, aanleg van energiezuinige ledverlichting en -op verzoek van de gemeente- verbetering van de toegankelijkheid zodat echt iedereen gemakkelijk toegang tot de accommodaties heeft.

De werkgroep ging aan de slag en organiseerde onder meer een excursie naar Aalten om een zogenaamd O2-veld te bekijken. Waar eerst de voorkeur uitging naar kunstgras werd om financiële redenen en voordelen op het gebied van levensduur gekozen voor de aanleg van deze O2-velden in combinatie met het renoveren van velden door de toplaag te vervangen.

Binnen de begroting

In verschillende fasen werd het project doorlopen. De gemeente gaf de kaders aan en de verenigingen leverden hun wensenlijstje in. Aan de hand daarvan werd gekeken wat er binnen de totale begroting paste. Dit betekende dat niet elke vereniging de wensenlijst kon realiseren, maar dat er gezamenlijk moest worden afgestemd. De werkgroep had daarin een centrale rol. Wethouder Brink roemde de werkgroep én alle betrokken verenigingen voor hun inzet en het feit dat zij nu hun eigen accommodatie hebben en zich daarvoor met al die vrijwilligers inzetten. “Door de ledverlichting besparen jullie een behoorlijk bedrag op de jaarlijkse exploitatie”, aldus de wethouder.

Nazorg

Hoewel er van alle kanten werd benadrukt dat de accommodaties en enorme verbetering hebben ondergaan, werd ook genoemd dat de O2-velden nog nazorg nodig hebben. Op veel plekken zijn die nog niet naar wens. Dit heeft te maken met de extra benodigde beluchting van de O2-velden. Wethouder Brink verzekerde de verenigingen dat dit wordt opgelost. Aannemer Bouma bevestigde dat en benadrukte dat hij verwacht hij dit in goede harmonie met de verenigingen en de gemeente zal afronden. Het bedrijf Bouma bestaat vijftig jaar en schonk daarom vijftig voetballen aan de werkgroep, die zij kunnen verdelen onder de clubs.

Daarna was het tijd voor een gezellig samenzijn en werd nagepraat over het project.