Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente Coevorden – Coehoornstraat 10: realisering gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Erm – Oostereind 10a: besluit omgevingsvergunning: aanleg inritten en parkeerplaatsen

Sleen -Brink 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Dalerveen – Hakenbosch 2: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit

Zwinderen – Burg. Legroweg 1000: besluit omgevingsvergunning: oprichting HPC laadplekken (milieuneutrale melding)

Geesbrug – Zwinderscheveld: besluit omgevingsvergunning: bouw overkapping voor laden van elektrische voertuigen

Dalen – Valsteeg 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van tien eiken

Coevorden – Anne Franklaan 7: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een carport

Coevorden – Printer 29: ontvangst melding omgevingsvergunning: start activiteiten BTTM bv

Sleen – Ter Borghstraat: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw van zeven (huur)woningen

Coevorden – Friesestraat: verlenging beslistermijn: wijziging voorgevel Gansehof

Dalen – Hoogehaar 15a: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Sleen – Dingspelstraat 13: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Dalen – Vossebelt 9: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Meppen – Brinken 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing woonboerderij

Sleen – Brink 9a: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee essen

Coevorden (Weijerswold): Weijerswold 5a: besluit omgevingsvergunning: het kappen van vier bomen

Provincie

Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023

Subsidieplafond Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Aanwijzing toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Bekendmaking tot aanwijzing provinciale monumenten

Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Openstellingsbesluit SKNL voor Natura2000-herstelmaatregelen 2021-2027

Tweede openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023

Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 Noorderzijlvest

Subsidieplafond Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023