Coevorden – De gemeenteraad van Coevorden ging in mei reeds akkoord met het beschikbaar stellen van geld voor de RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe. Ook de colleges van Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg en de provincie Drenthe gingen reeds akkoord en nu stemt ook het rijk in.

Minister Carola Schouten heeft, mede namens haar collega’s van andere departementen de RegioDeal aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De regionale overheden investeren samen 20 miljoen euro. Het aandeel van de gemeente Coevorden is daarin ruim 1,1 miljoen euro. Het rijk stelt eveneens 20 miljoen beschikbaar. Met deze deal zetten zij zich de komende vier jaren gezamenlijk in voor een brede regionale welvaartsagenda op het gebied van werken, wonen en welzijn. Na de zomer wordt besloten welke projecten en ideeën worden uitgevoerd.

De overheden gaan samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs aan de slag. “We zijn blij dat het rijk samen met ons deze positieve beweging in gang wil zetten”, zo is de reactie vanuit de provincie Drenthe.

Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel komen er plekken waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen, zo bleek al tijdens de eerste presentatie in september 2018. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. Ook verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven staat hoog op de agenda.

In de regio is een deel van de woningen verouderd en zijn er te weinig woningen voor kleine huishoudens. De RegioDeal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen. Er worden verschillende aanpakken in wijken en dorpen getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen.

Met het geld van de RegioDeal wordt onderzocht hoe met minder hulpverleners toch de juiste hulp kan worden geboden. Daarnaast is er de ambitie om voldoende zorgpersoneel op hbo-niveau op te leiden. Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Tenslotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor moeten scholen en gezinnen en scholen onderling intensiever samenwerken.

Een filmpje over de RegioDeal is hier te zien.

Foto: tijdens de eerste presentatie van de plannen in september 2018.