Coevorden – Door de maatregelen in deze coronatijd vergaderde de gemeenteraad de afgelopen tijd digitaal. Echter, de raad komt dinsdag 16 juni vanaf 19.30 uur weer fysiek bijeen in de raadzaal voor de commissievergadering.

Voor publiek, pers, steunfractieleden en anderen is door de maatregel van anderhalve meter afstand is geen ruimte. Insprekers zijn wel welkom. Belangstellenden kunnen via de website van de gemeenteraad de vergadering volgen. Insprekers kunnen zich melden bij de raadsgriffie via griffie@coevorden.nl of via telefoonnummer 14 0524.

Op de agenda staan onder andere de jaarstukken van Veiligheidsregio Drenthe, de verordening Jeugdhulp gemeente Coevorden 2020, jaarstukken en begroting EMCO en de jaarrekening 2019.

Foto: De reguliere opstelling van de tafels voor de gemeenteraad, die is inmiddels aangepast.