Coevorden – De raadscommissie vergadert op dinsdag 8 juni vanaf 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de ingekomen stukken, het voorstel over het vervolgonderzoek naar huisvesting van De Nieuwe Veste, een voorstel over het bouwen van een opfokruimte voor veulens en het legaliseren van een paardenbak, stapmolen en longeerpiste in De Kiel, het collegevoorstel voor het jaarverslag 2020, de brief van het college over Ossehaar fase C, de subsidieregeling van het herstructureringsfonds gemeente Coevorden en een brief over het uitblijven van een reactie op klachten over de mestvergistingsinstallatie.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden.