Coevorden – Henk Bouwers van Politieke Partij Coevorden (PPC) en Jerry Stoker van Progressief Akkoord Coevorden (PAC) hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden over de WOZ-aanslagen 2022 die onlangs zijn verstuurd.

Naar verluidt is een kwart van de aanslagen te hoog. Toen dit enkele weken geleden bekend werd, hebben de fractievoorzitters van PPC en PAC bij wethouder financiën Steven Stegen van BBC2014 zowel telefonisch als vis à vis aangedrongen op openheid van zaken. “Wij hebben de wethouder geadviseerd alle betreffende burgers te vragen de aanslag als niet verzonden te beschouwen en het advies gegeven om zo spoedig mogelijk nieuwe aanslagen te versturen”, aldus Bouwers. Uit reacties van burgers her en der in de gemeente lijkt hieraan geen gevolg te zijn gegeven.

Beide partijen willen boven water hebben hoeveel burgers bezwaar hebben aangetekend tegen de soms exorbitante verhogingen of aan wie telefonisch ‘korting’ is aangeboden. Daarbij willen zij ook weten wat de wethouder gaat doen voor de burgers die geen actie hebben ondernomen en daardoor een te hoge aanslag zullen gaan betalen. Het aantekenen van bezwaar tegen de WOZ aanslag moet binnen zes weken na dagtekening gebeuren en deze termijn is zo goed als verstreken. Voor deze huishoudens moet ook een passende oplossing komen, vinden beide partijen. Het college heeft vier weken de tijd te reageren op de schriftelijke vragen.