Sleen/regio – In het najaar worden plattelandscafés gehouden in Drenthe. Wie als inwoner, ondernemer of organisatie in Drenthe een goed idee heeft dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland is van harte welkom.

De provincie houdt de plattelandscafés om ideeën met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Voor goede ideeën is bovendien geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Gedacht wordt aan ideeën met betrekking tot nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied, het benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen, samenwerking tussen tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit of verbreding en duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren. Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van 2023 van start. Informatie staat op deze website.

Data

De plattelandscafés zijn op diverse locaties en data: donderdag 14 september, MFC De Brinkhof, Norg; woensdag 20 september, MFC Boerhoorn, Rolde; maandag 25 september, Buitencentrum De Poort, Ruinen; woensdag 4 oktober, MFC De Brink, Sleen.

De plattelandscafés zijn inloopbijeenkomsten, die duren van 17.00 tot 21.00 uur. Kijk voor meer informatie over het programma op www.leaderdrenthe.nl of meld je direct aan via het aanmeldformulier.