Coevorden – In de raadsvergadering van dinsdagavond vroeg Jerry Stoker van het PAC of het college weet wat het Platform Gehandicaptenbeleid van de toen nog mogelijke terugkeer van de auto’s in Friesestraat vindt.

Volgens wethouder Steven Stegen is daarover ambtelijk contact geweest met het platform en hij had begrepen, dat er geen overwegende bezwaren waren. Stoker had echter gesproken met de voorzitter van het platform, die te kennen had gegeven dat er zeker bezwaren zijn.

Geen overleg

Desgevraagd reageert Jelly Schlüter, voorzitter van het Platform Gehandicaptenbeleid: “Er is geen overleg geweest met een wethouder. Als dat wel het geval was geweest, was het een negatief advies geweest. Voor mensen met een beperking passen geen auto’s in deze straat.” Het platform wijst onder meer op blinden en slechtzienden en de mensen die vanuit Het Bastion via de Schoolstraat naar het centrum lopen. “Voor ons staan veiligheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid voor mensen met beperkingen voorop. Ik hoop, dat de wethouder contact met ons opneemt.”

Het Platform Gehandicaptenbeleid wil mensen met een beperking en/of een chronische ziekte mee laten doen in de samenleving. Het platform is een overlegpartner voor de overheid. Het brengt onder andere knelpunten in kaart en doet voorstellen voor verbeteringen.