Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Noord-Sleen – Naoberserf ong.: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: het bouwen van een woning

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 25: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een woonwagen

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 31: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een woonwagen

Coevorden – Dr. Picardtlaan/Gouv. Hofstedelaan: acceptatie melding omgevingsvergunning: aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Aalden – Aelderholt 4: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: het plaatsen van een skywalker

Gemeente Coevorden, gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vier bomen

Aalden – Bollekuilenweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding werktuigenopstelplaats

Coevorden – Jeroen Boschstraat 31: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: realiseren dakopbouw

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad 4: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging bouwwerken voor het wijzigen van het zonnepark

Oosterhesselen – Bergakkers 4: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee beuken en één naaldboom

Gemeente Coevorden – agenda commissievergadering donderdag 30 juni

Gemeente Coevorden – agenda raadsvergadering donderdag 30 juni

Coevorden – Sallandsestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van twaalf appartementen

Dalen -Westerwijk 45: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Schoonoord – Sportparklaan 55a: aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een opslagloods

Coevorden (Steenwijksmoer_ – Nieuwe Dijk 2a, aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing elektriciteitsopslagsysteem

Gemeente Coevorden, gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vier bomen

Coevorden – Churchilllaan 67 en 69: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing airco-unit op balkon

Coevorden – Molenstraat 23: aanvraag omgevingsvergunning: voor toevoeging woning

Wezup – Brugstraat 5: voor het tijdelijk realiseren van bloembollenschuur en spoelwaterbassin bij bestaand akkerbouwbedrijf

Coevorden – Van Pallandtlaan 1: voor het organiseren van een barbecue

Zwinderen – voor de organisatie van de Lucas Zwaanfietstocht

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Pampert 4: voor het organiseren van het evenement Teuthuus Open Air

Aalden – Aelderhooghe: voor de voorstellingen van Openluchtspel Zweeloo

Dalen – Dalerveensestraat 30b: voor de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse

Dalen – Hoofdstraat: voor de organisatie van de zomeravondmarkten

Provincie

Subsidieregeling Museumregistratie Drentse Musea

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Waterschap

Besluit verbod op onttrekking van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied

Coevorden – nabij De Mars 9: toestemming voor aanbrengen en hebben van kabels binnen de beschermingszone van de kering van de waterloop WL03766 (Coevorden Vechtkanaal)

Wijze van bekendmaken voornemens van verkoop onroerende zaken

Openbare vergadering algemeen bestuur 6 juli 2022