Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – Anssenstraat 5: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Sleen – Ettenstraat 15: voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – De Holwert 12: voor het kappen van 2 eiken (aanvraag)

Dalen – Westerwijk 80: voor het plaatsen van dakkapellen en het vervangen van een rieten kap (verleend)

Coevorden – Looweg 88: voor het kappen van 5 elzen op de RK begraafplaats (verleend)

Coevorden – Burg Van der Lelysingel 13: voor het plaatsen van een bijgebouw (verleend)

Coevorden, aanbrengen glasvezelkabel langs waterloop WL3175

Dalen – Dalerveensestraat 30 b : voor het realiseren van lichtmasten op sportpark ’t Grootveld (verleend)

Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Vechtstromen 2 februari 2021

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering Waterschap Vechtstromen 3 februari 2021

Opgavegerichte commissie Waterschap Vechtstromen  3 februari 2021

Coevorden – Europark Allee 1: voor het plaatsen van een hekwerk (aanvraag)

’t Haantje – ’t Haantje 66: voor het plaatsen van een overkapping (verlenging)

Erm – Ermerzand 100: voor het verbouwen van een recreatiewoning (aanvraag)

Ontwerpbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht Nijeveen-Kolderveen

Oosterhesselen – naast Waterveensweg 2a: voor het kappen van 1266 bomen ten behoeve van het bouwen van een loods (aanvraag)

Coevorden – Bentheimerstraat 28A: voor het realiseren van 3 appartementen (verleend)

Gees – Dorpsstraat 65: voor het kappen van een kastanje (aanvraag)

Coevorden – Vlieghuis Europaweg 42: voor het uitbreiden van de voorfabriek (aanvraag)

Dalerpeel, aanbrengen regenwateruitlaat waterloop WL05229

Oosterhesselen – naast Waterveensweg 2a: voor het bouwen van een loods (aanvraag)

Coevorden – Jan Benjaminsstraat 38 en 39: voor het plaatsen van een dubbele dakkapel (aanvraag)

Wachtum – Noordenveldseweg 2: voor het bouwen van een bewaarplaats en wasplaats (verlenging)

Coevorden – Schutselaan 11: voor het wijzigen van de voorgevel (aanvraag)

Coevorden, plaatsen 2 pompputten, aanleg vloeistofleiding en hemelwaterafvoer nabij waterlopen WL03696 en WL03769

Coevorden – Melkkade 20: voor het actualiseren van de gegevens van het bedrijf

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Coevorden, 2021