Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Bekendmaking ontwerp wijziging begroting 2022 gemeenschappelijke regeling EMCO-groep

Coevorden – Berlijnseweg 1: voor het uitbreiden van de ontvangsthal (verlenging)

Sleen – Schaapstreek 6: voor het kappen van twee populieren (aanvraag)

Erm – Ermerzand 163: voor het verbouwen van een recreatiewoning (verleend)

Benneveld – Westersteeg 1: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Meppen – Mepperstraat 20: voor plaatsing betonnen keerwand om geluid te weren (aanvraag)

Coevorden – Burg. Van der Lelysingel 21: voor realisering bijgebouw en serre (verlenging)

Noord-Sleen – Naoberserf ong. : voor het bouwen van een woning (verleend)

Geesbrug – langs zandpad nabij Witte Menweg 10: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Noord-Sleen – Naoberserf ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Coevorden – Bentheimerstraat 4-6 en Kerkstraat 25: voor winkelruimte met 5 appartementen (aanvraag)

Coevorden – Batavierstraat 32-50: voor de bouw van 8 woningen, vervangende nieuwbouw (verleend)

Coevorden – Nordhornerstraat 23: voor het plaatsen van padelbanen (aanvraag)

Noord-Sleen – Naoberserf ong.: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (aanvraag)

Geesbrug – Witte Menweg 11: voor het kappen van drie eiken (aanvraag)

Coevorden – De Hulteweg ong. voor het kappen van een eik (verleend)

Coevorden – Berlijnseweg 1: voor het veranderen van de kelder (verlenging)

Wezup – Wezuperstraat 21: voor het hebben van een bed & breakfast (verlenging)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 34: melding voor organisatie Voorjaarstocht Hesseler Fietsers

Schoonoord/Wezuperbrug – voor aanleg kabels en leidingen (verlenging)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van doeken

Erm – De Hoek 12: voor het kappen van een paardenkastanje (aanvraag)

Aalden – Aelder Hooghepad ong. : voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Coevorden – Vlieghuis Europaweg 42 : voor plaatsing hekwerk en aanlegactiviteiten (aanvraag)

Coevorden – Botersteeg 1-1A : voor toevoeging van een appartement (aanvraag)

Provincie

Verlenging Natura 2000-beheerplannen

Openstellingsbesluit POP3+ Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2022

Geactualiseerde Gastvrije Natuur – Natuurvisie 2040

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Subsidieregeling Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022