Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Monierweg 14 – Coevorden: Kennisgeving Besluit Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Verkeersbesluit Van Heutszsingel en Paul Krugerstraat

Vastgesteld projectplan Kadeverbetering Steendam-Tjuchem

Sleen – Broekveldstraat ong.: voor het bouwen van 4 woningen (aanvraag)

Oosterhesselen – Edveensweg 3: voor het gebruiken van het gehele pand voor woondoeleinden (aanvraag)

Sleen – Broekveldstraat en Aumühlerstraat ong.: voor het bouwen van 7 woningen (aanvraag)

Oosterhesselen – Reep 16: voor het plaatsen van een kozijn (verleend)

Beleidsregels Bijzondere bijstand Coevorden 2011

Volmachtsbesluit griffier werkgeverscommissie Coevorden

Gebiedsaanwijzing Gebiedsontzegging Poppenhare

Gebiedsaanwijzing Cameratoezicht Poppenhare

Subsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2021

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2021

Beleidsregels gemeentelijke belastingen Coevorden 2021

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende algemene regels voor het beheer en onderhoud van waterstaatswerken en het gebruik van watersystemen (Keur waterschap Vechtstromen 2020)

Coevorden – Sallandsestraat ong.: voor het realiseren van 11 appartementen (aanvraag)

Coevorden – Leen Heskampstraat ong.: voor het bouwen van een 2^1 kap woning (aanvraag)

Coevorden – Weegbree ong.: voor het bouwen van 6 woningen (aanvraag)

Coevorden – Commiezenweg ong.: voor het bouwen van 4 woningen (aanvraag)

Verordening lijkbezorgingsrechten Coevorden 2021

Verordening marktgelden Coevorden 2021

Verordening onroerendezaakbelastingen Coevorden 2021

Coevorden – De Hulteweg 10: in verband met een kortdurende PTSA- test

Coevorden – Markt 3: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Sleen – Goornhoek 6: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Dalen – Hoofdstraat 15: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Coevorden – Sallandsestraat 14: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Coevorden -Spoorhavenstraat: voor het innemen van een standplaats INTREKKING

Coevorden – Printer 27: voor het innemen van een standplaats

Coevorden – Bentheimerstraat 32: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Schoonoord – Tramstraat 19: voor het innemen van een standplaats

Coevorden – Alte Picardiëkanaal 24: voor het veranderen van de inrichting