Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – Heirweg 2: voor het bouwen van een bijgebouw (aanvraag)

Noord-Sleen – Emmerstraat 3 en 3 GED: voor splitsen woning naar 2 wooneenheden (aanvraag)

Dalerpeel – Steigerwijk 58: voor het privé gaan gebruiken van een bijgebouw (aanvraag)

Coevorden – Weeshuisstraat 19: voor het wijzigen van de kozijnen en het hebben van reclame (aanvraag)

Coevorden – Churchilllaan 1: voor het plaatsen van zonnepanelen (verlenging)

Wachtum – Grevenberg 9a: voor het hebben van een logiesfunctie in de schuur (aanvraag)

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Coevorden – Edisonweg 7: voor het hebben van een sociale werkplaats en een lichtbak (verleend)

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ong. voor het bouwen van een dubbele woning (verleend)

Wezup – Wezuperstraat 29 voor het bouwen van een woning (verleend)

Coevorden – Gramsbergerstraat 57 voor het aanpassen van de woning (verleend)

Aalden – Wachthoorn 6: voor het kappen van een acacia (aanvraag)

Dalen – naast Reindersdijk 4 voor gebruik voor jaarlijks evenement van de locatie voor 10 jaar (verleend)

Aalden – Aelder Hooghepad, kavel 1: voor het kappen van acht eiken (rectificatie aanvraag)

Provincie Drenthe

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – diverse locaties