Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Beleidsregels energietoeslag gemeente Coevorden 2023

Coevorden – Berlijnseweg 1: melding omgevingsvergunning: lozing buiten inrichtingen (bronbemaling)

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – EEG-laan 22: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg inrit

Erm – De Hoek 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Aalden/Zweeloo: voor de organisatie van de Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme

Zwinderen – Verl. Hoogeveense Vaart 76: aanvraag omgevingsvergunning: bouw loods, verbouwing bestaande loods en realisering kantoor

Coevorden – Bentheimerstraat 5: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering appartement

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 36: het kappen van twee eiken

Coevorden – Markt 6: besluit omgevingsvergunning: wijziging draagconstructie

Wezup – Brinkstraat 2: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een es

Coevorden – Gasthuisstraat 1-53, Kerkstraat 4046, Spoorsingel 102-228: besluit omgevingsvergunning: renovatie 96 woningen

Coevorden – Bentheimerstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: doorvoer ventilatiebuis in kademuur en afvoer hemelwater

Schoonoord – Slenerweg 59: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Coevorden – Ballast 46: voor de organisatie van een kijkdag

Coevorden – Krimweg 111: melding omgevingsvergunning: starten activiteiten

Gemeente Coevorden: reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2022

Gemeente Coevorden: verordening op de raadscommissie Coevorden 2022

Gemeente Coevorden: verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Coevorden 2022

Dalen – Hoofdstraat: voor het innemen van een seizoensgebonden standplaats

Gees – Verl. Hoogeveense Vaart 17: aanvraag omgevingsvergunning; de bouw van een kapschuur en aanleg moestuin

Gees: verkeersbesluit fietspad Geeserstroom

Gees – Oude Steeg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen

Coevorden – Monierweg 5D: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding kantoorunits en permanent maken tijdelijke vergunning voor units

Geesbrug – Zwinderscheveld ong.: ontwerpbeschikking: bouw overkapping voor het laden van elektrische voertuigen

Dalen – Thyakkerstraat: voor het tijdelijk plaatsen van bouwmaterialen

Gemeente Coevorden: agenda raadsvergadering op dinsdag 20 december 2022

Benneveld – Bennevelderstraat 56: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: splitsing woning

Gees – Holtweg 7: besluit omgevingsvergunning: nieuwbouw woning

Dalen – Kleine Veld ong.: besluit omgevingsvergunning: wijziging bestaande vergunning

Coevorden – Berend Slingenbergstraat 16: besluit omgevingsvergunning: plaatsing carport

Provincie

Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe

Bodemsanering; locatie Parallelweg 27 te Coevorden (CPC terrein), evaluatieverslag

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – De Hulteweg 5 Coevorden

Regeling afwijking indieningstermijn opgave beheeractiviteiten 2023 ANLb, subsidie natuur- en landschapsbeheer

Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – intrekken vergunning – Veenhuizerweg 5 7751 SR Dalen

Waterschap

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2023

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2023

Kwijtscheldingsverordening Vechtstromen

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2023

Mededeling schrappen geregistreerde aanduiding

Mededeling wijzigen geregistreerde aanduiding en gemachtigden

Mededeling wijzigen gemachtigde

Benoemingsbesluit in verband met openvallen plaats