Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – De Haarstdiek ong.: voor het aanpassen van de grondwal en het verplaatsen van de transformatorhuisjes (verleend)

Zweeloo – Klooster 31 (7851 AH): voor het kappen van 6 zwarte elzen (aanvraag)

Coevorden – Truus Wijsmullerstraat 11: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Aalden – Baander 11: voor het bouwen van een woning (verleend)

Oosterhesselen – Reep 16: voor het plaatsen van een kozijn (verlenging)

Geesbrug – Energiestraat 8: voor het bouwen van een bedrijfspand (verleend)

Erm – Dalerstraat 44: voor het vergroten van de werktuigenberging en het kappen van bomen (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat 49 (7854 RP): voor het kappen van een goudiep (aanvraag)

Coevorden, uitwateringsbuizen WL03264

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW reductie erfemissie Drentse Veenkoloniën waterschap Hunze en Aa’s

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s

Geesbrug – Kanaalweg 5: voor het bouwen van een kapschuur (verleend)

Coevorden – Burg van der Lelysingel 13: voor het plaatsen van een bijgebouw (aanvraag)

Dalerveen – Hoofdstraat 157: voor het uitbreiden van de kapschuur (aanvraag)

Oosterhesselen – Reep 5: voor het verplaatsen van de inrit (verlenging)

Zweeloo – Klooster 21: voor het slopen van het pand na calamiteit (aanvraag)

Erm – Marsdiek 1: voor het uitbreiden van de ligboxenstal (aanvraag)

Intrekkingsbesluit beleidsregel gebiedsontzegging

Gebiedsaanwijzing centrum Coevorden 2020

Beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2020

Beleidsregel Zon provincie Drenthe

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal 68 a: voor het plaatsen van een mestsilo (aanvraag)

Gees – Oude Steeg 24: voor het plaatsen van zonnepanelen (aanvraag)

Sleen – Heirweg 3: voor het kappen van 2 eiken (aanvraag)

Coevorden – Europark Allee 1: voor het vestigen van een bedrijf (aanvraag)