De beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de zaken op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Dan is er één loket namens gemeenten, provincie, rijk, waterschappen en veiligheidsregio. Vergunningen kunnen snel en digitaal worden aangevraagd, het zorgt voor meer samenhang en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en er is meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving.

Meer informatie staat op de website van het Interprovinciaal Overleg. Ook op de website van de gemeente Coevorden staat informatie.

Er is inmiddels een omgevingsvisie. Deze visie is een onderdeel van de Omgevingswet. Daarin staan de ambities en opgaven voor de dorpen, de stad en de wijken van de gemeente. Het hoofdlijnendocument kunt u via deze link bekijken.

Foto: gemeente Coevorden