Coevorden – Sinds anderhalf jaar woont Bart Driehuizen in de Rembrandtflat in de wijk Poppenhare in Coevorden. Inmiddels heeft hij samen met een aantal andere bewoners een bewoners- en activiteitencommissie opgericht.

“De gemeente Coevorden heeft als motto verbindend besturen en juist verbinding vind ik ook heel belangrijk”, start Bart zijn verhaal. “Door het oprichten van de bewoners- en activiteitencommissie hopen we de bewoners in de flat met elkaar te verbinden. Zodat ze elkaar wat beter leren kennen en van elkaars situatie op de hoogte zijn. Het is gewoon zo dat mensen die elkaar kennen ook wat meer oog voor elkaar hebben. En eens gaan buurten bij een alleenstaande buurvrouw bijvoorbeeld. Of aanbieden om voor de zieke buurman wat boodschapjes te halen.”

Vooral vooruitkijken

Door allerlei omstandigheden heerst er wat negativiteit in de Rembrandtflat. “Van dat imago moeten we af”, vindt Bart. “Ik zeg altijd: wat geweest is, is geweest. Dat laten we achter ons en we maken een nieuw begin. Niet achteromkijken, maar juist vooruit! Voor bewoners, door bewoners, dat is het motto.”

Oliebollenactie

Bart heeft al een leuk idee om de saamhorigheid in de flat te bevorderen. “Samen met Domesta en Maatschappelijk Welzijn Coevorden houdt de bewonerscommissie een oliebollenactie. Op zaterdag 18 december zetten we een grote tent bij de hoofdingang van de flat en bakken we samen tussen 12.00 en 15.00 uur oliebollen voor de bewoners. Ik vind dat heel leuk om te doen en het is een gezellige manier om nader kennis met elkaar te maken. En wie weet halen we leuke ideeën op voor de bewonerscommissie!”

Aanspreekpunt voor bewoners

“Binnenkort krijgen alle flatbewoners een flyer in de bus waarin we ons voorstellen. Ik en nog een andere bewoner, Andre Tibben, zijn aanspreekpunt voor de bewoners. Als er iets is, als ze iets kwijt willen of een leuk idee hebben, staan we voor ze klaar. En we hebben een Facebookpagina gemaakt: Rembrandt Flat. We hopen natuurlijk dat we veel leden krijgen en dat de pagina ook bijdraagt aan het verbinden van de bewoners.”

Verdere samenwerking

In de flat is geen gezamenlijke ruimte waar de bewoners bij elkaar kunnen komen. ‘Zo’n ruimte zou fijn zijn”, aldus Bart. “Maar ook daarin willen we samenwerken, bijvoorbeeld met Buurt- en Speeltuinvereniging Poppenhare of MFC Ravelijn Verbindt. En daarmee zijn we weer bij het woord waar ik ook mee begon: verbinden. Daar staat en valt alles mee en we gaan laten zien dat dat is waar de Rembrandtflat sterk in is: verbinden!”

Tekst en foto: Marina Grootjans (gemeente Coevorden).