Coevorden – Sinds 7 juni is binnen de gemeente Coevorden de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van kracht. Regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en om hinder, schade en vervuiling te voorkomen, zijn ingevoerd of aangescherpt.

Door een actuele APV hebben bijvoorbeeld de politie en gemeente -onder wie de boa’s- meer mogelijkheden om effectief te handhaven. Er zijn enkele nieuwe regels.

Een van de nieuwe regels betreft het bedelen. Dat kan soms leiden tot overlastgevende situaties. Wanneer daarvan in een bepaald gebied sprake is, kan door de nieuwe APV een verbod tot bedelen worden ingesteld.

Een andere nieuwe regel gaat over consumentenvuurwerk. Voor de verkoop hiervan in een bedrijf of nevenbedrijf moet nu een vergunning worden aangevraagd. Ook nieuw in de APV is de exploitatievergunning, die vooral dient om overlast te voorkomen. Deze vergunning zorgt ervoor dat vooraf wordt bekeken of de exploitatie past binnen het woon- en leefklimaat en de openbare orde.

Allerlei zaken komen aan bod, bijvoorbeeld ook over loslopende honden en verontreiniging. In deze vakantietijd is het van belang om te weten, dat het verboden is om een aanhanger of voertuig voor recreatie langer dan drie opeenvolgende dagen te plaatsen binnen de bebouwde kom op de openbare weg of publieke ruimte.

De complete APV is te lezen via deze link.