Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Benneveld – Bennevelderstraat 41: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: besluit omgevingsvergunning: aanleg tijdelijke waterzuiveringsinstallatie

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 33: besluit omgevingsvergunning: legalisering woonwagen

Oosterhesselen – Boonakker 15: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding woning met uitbouw

Geesbrug – Witte Menweg 4a-53: besluit omgevingsvergunning: (deels tijdelijke) uitbreiding recreatiewoning

Dalen – Vossebelt 22: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Wachtum – Stroomstukkendijk 1: besluit omgevingsvergunning: bouw agrarisch bedrijfsgebouw (ligboxen-/melkstal)

De Kiel – De Tip 29: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van aantal bomen

Coevorden – Centercom Buitenreclame: vergunning voor plaatsing driehoeksborden

Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2023

Aalden – parkeerplaats Korenhof Aelderstraat: standplaatsvergunning

Coevorden – Markt: vergunning voor seizoensgebonden standplaats

Coevorden – Katshaarweg 2-gas: besluit omgevingsvergunning: aanleg stroomkabels en glasvezel

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 91: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Schoonoord – Tramstraat 17: standplaatsvergunning

Coevorden – Klinkenvlier 1: alcoholwetvergunning

Schoonoord – Brugstraat 23: besluit omgevingsvergunning: plaatsing klokkenstoel

Coevorden – Katshaarweg 2-gas: besluit omgevingsvergunning: aansluiting NAM-locatie op bestaande injectiewatertransportleiding

Coevorden – Koesteeg ong.: besluit omgevingsvergunning: realisering twee appartementen

Gemeente Coevorden: vergunning voor plaatsing reclameborden voor kermis Aalden 2024

Dalen – Drift 1: ontwerp-bestemmingsplan, woningbouwlocatie

Steenwijksmoer: vergunning op de trainingsvelden, voor het schieten met carbid en plaatsing feesttent

Coevorden – Gasthuisstraat 2a: vergunning voor organisatie Cultureel Cafe Coevorden

Schoonoord – Scheerturfstraat: vergunning voor organisatie najaarskermis Schoonoord

Coevorden – Schaepmanstraat 35: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Coevorden – Stationsstraat 16-18/Paul Krugerstraat 1: ontwerp-bestemmingsplan

Coevorden – Grutto ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw loods

Dalen – Achterloo 8: aanvraag omgevingsvergunning:wijziging bestemmingsplan, herstel boerderij en bijgebouw

Aalden – Aelderholt 4: melding omgevingsvergunning activiteitenbesluit: plaatsing opslagloods, 10 x 15 m

Meppen – Middendorpsstraat 6: besluit omgevingsvergunning: toevoeging woning

Aalden – Koemarsendrift: vergunning voor organisatie kermis Aalden 2024

Coevorden – EDS Plein 3 en Ing. Arjen Vonkweg 6-8: ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden

Schoonoord – parkeerplaats Havenstraat: standplaatsvergunning

Benneveld – Bennevelderstraat 30: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Sleen – parkeerplaats Bannerschultestraat: standplaatsvergunning

Holsloot – Den Hool 4: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een acacia

Schoonoord – Scheerturfstraat: voor de organisatie van voorjaarskermis Schoonoord

Oosterhesselen – Witte Zand 17: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning en verbouwing winkelruimte tot woningen

Sleen – Groningerweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woning

Sleen – Broeklanden (Kruidhaars): aanvraag omgevingsvergunning: aanleg spoelwaterinfiltratie met natuurvriendelijke oever

‘t Haantje – ‘t Haantje 19: aanvraag omgevingsvergunning: aanbouw en verbouwing bestaande woning

Aalden – Gelpenberg 10: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Dalen – Hoogehaar: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg vispassage en natuurvriendelijke oever

Benneveld – Bennevelderstraat 23: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Gemeente Coevorden: verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente 2010

Gemeente Coevorden: verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (erfgoed en welstand) Coevorden 2023

Hoffman Outdoor Media – voor het plaatsen van reclameborden

Coevorden – Henriëtte Roland Holstlaan: vergunning voor tijdelijk aanbrengen rijplaten op gemeentegrond

Coevorden ( Weijerswold) aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van zes wilgen

Coevorden – Europaweg 8: ontwerpbestemmingsplan (ruimte voor ruimte)

Wezup – Wezuperstraat 15: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg veldopstelling voor zonnepanelen

Aalden – tussen Aelderstraat 6 en 10: ontwerp Bestemmingsplan Kernen, woningbouw

Coevorden – Ballastweg 19: aanvraag omgevingsvergunning: oprichting pluimveestal voor biologische legkippen

Aalden – Gebbeveenweg 1: exploitatievergunning inclusief terras

Aalden – Gebbeveenweg 1: alcoholwetvergunning

Sleen – Brink 9: aangepaste exploitatievergunning inclusief terras

Coevorden – Friesestraat 63A: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing winkel en verbouwing bovenwoning tot appartementen

Dalen – Kieftenweg 49: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Dalen – Oude Coevorderweg 30 en Reindersdijk 30: wijzigingsplan buitengebied

Schoonoord – Splittingstraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel aan voorzijde

Erm – Ermerzand 83: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging verleende vergunning voor uitbreiding woning

Dalen – nabij Veenhuizerweg 10: aanpassing hoogspanningsmasten ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Provincie

Terinzagelegging opdracht Wet natuurbescherming voor het beheer van exoten – binnen de provincie Drenthe

Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0

Beleidsregel verlagen subsidies GLB provincie Drenthe

Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2023 provincie Drenthe

Besluit subsidieplafond 2024 Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0

Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade aan BIJ12

Besluit aanwijzing toezichthouders provincie Drenthe

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Werkgebied FBE Drenthe

Waterschap

Toestemming voor kabelwerkzaamheden langs Stieltjeskanaal bij huisnummer 34

Toestemming voor aanleg laagspanningskabels langs Melkkade 2 Coevorden