Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023 gemeente Coevorden

Coevorden: locatie Holwert-Midden: bodemsanering, bepaling ernst en geen spoed en instemming met deelsaneringsplan op hoofdzaken

Gemeente Coevorden: vergunning voor plaatsing vlaggenmasten voor Ganzenmarkt 2023

Coevorden – Monierweg 1 en 1A; besluit omgevingsvergunning: vervanging en uitbreiding aantal wasboxen

Geesbrug – Lindenlaan 2: besluit omgevingsvergunning: interne verbouwing dorpshuis

Coevorden – Kerkstraat 12: besluit omgevingsvergunning: het hebben van een kantoor

Sleen – Veldakkers 12: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Erm – Oostereind 12: besluit omgevingsvergunning: bouw woning

Gemeente Coevorden: vergunning plaatsing driehoeksborden voor open dag NHL Stenden

Gemeente Coevorden: ontheffing voor plaatsing frames met spandoeken voor verkiezing

Dalen – sporthal ’t Grootveld Dalerveensestraat 30b: vergunning voor optreden Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso

Sleen – Brink 9: besluit omgevingsvergunning: het kappen van drie bomen

Oosterhesselen – Zende 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee zomereiken en één wintereik

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 20: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Coevorden – Van Heutszpark: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van drie esdoorns en één Amerikaanse eik

Zweeloo – Eswegje 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een linde

Coevorden (Steenwijksmoer): Haverkort Interieurs: voor plaatsing reclame

Gemeente Coevorden: volmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamer

Gemeente Coevorden: re-integratieverordening Participatiewet 2023

Gemeente Coevorden: verordening gemeentelijke rekenkamer 2023

Gemeente Coevorden: agenda raadsvergadering dinsdag 17 oktober

Gemeente Coevorden: Algemene Plaatselijke Verordening 2023

Dalen – Selkersgoorn aan Maandehof: vergunning voor Sint Maartenoptocht

Coevorden – Truus Wijsmüllerstraat: vergunning voor tijdelijke plaatsing container

Gemeente Coevorden: intrekkingsbesluit verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Gemeente Coevorden: nadere regels jobcoaching participatiewet 2023

Gemeente Coevorden: nadere regels overige voorzieningen participatiewet 2023

Gemeente Coevorden: nadere regels duurzaamheidssubsidie 2023

Coevorden (Padhuis) – Katshaarweg 4: voor de organisatie van ‘Food in the wood’