Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Verordening leges Coevorden 2023

Klachten over de aanbestedingsprocedure

Subsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2023

Oosterhesselen – Hofakkers 23: besluit omgevingsvergunning: plaatsing warmtepomp

Gees – Dorpsstraat 1: besluit omgevingsvergunning uitgebreid: realisering silo’s en windmolens

Coevorden – Anne de Vrieslaan 29: besluit omgevingsvergunning: plaatsing carport

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Schoonoord – Ringstraat 22: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van drie eiken

Erm – Molenweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Coevorden

Dalen – Broekkampsdijk 2: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: beperkte milieutoets voor realisering monovergister

Dalen – Veenhuizerweg 6: besluit omgevingsvergunning: beperkte milieutoets voor realisering jongveestal, monovergister en wijziging dierbezetting

Sleen – Bannerschultestraat: voor het innemen van een standplaats

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Klooster, De Hare, Leeuwerikenveld: besluit omgevingsvergunning: aanleg glasvezelnetwerk

Dalen – Reindersdijk 55: wijziging vergunning alcoholwet

Subsidieregeling stimulering cultuurmakers 2023 gemeente Coevorden

Besluit vaststelling uitslag draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen Coevorden 2023

Coevorden – De Holwert 12: aanvraag omgevingsvergunning: melding brandveilig gebruik

Coevorden – Cornelie Huygensstraat 11A: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Coevorden – Data 1: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfshal

Dalerveen – Hoofdstraat 105: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg vijver

Zwinderen – Burg. Legroweg 17A, aanvraag omgevingsvergunning: realisering bed & breakfast

Zweeloo – Klooster 35: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: vestiging sportschool

Schoonoord – Tramstraat 53-ged: aanvraag omgevingsvergunning: het opslaan van containers

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Verl. Hoogeveense Vaart 44: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Provincie

Bodemsanering; locatie Parallelweg 27(CPC- terrein) te Coevorden, evaluatieverslag