Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente – VTH-beleidsplan gemeente Coevorden (vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Coevorden – Commissaris Cramerlaan 7: ontheffing geluidshinder

Wachtum – Stroomstukkendijk 1: melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Dalen – voor de organisatie van de Wandel4daagse BWB-School

Gees – Tilweg 8: besluit omgevingsvergunning: gedeeltelijke vervanging en vergroting dakopbouw

Zweeloo: voor het organiseren van Historisch Kunstenaarsdorp Zweeloo

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 46: besluit omgevingsvergunning: realisering B&B (legalisatie)

Aalden – Aelderholt 4: aanvraag omgevingsvergunning: brandveilig gebruik bouwwerken

Dalen – Hoogehaar 6: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Sleen – Havixhorst 20: aanvraag omgevingsvergunning: verwijdering draagmuur

Coevorden – Van Pallandtlaan 11: ontwerpbeschikking: brandveilig gebruik gebouw

Schoonoord – Kerklaan 12: melding omgevingsvergunning: start activiteiten

Sleen – Ettenstraat 3: besluit omgevingsvergunning: wijziging gevels

Coevorden – Van Pallandtlaan: verkeersbesluit: parkeerverbod bij Dr. Picardtschool

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 46: aanvraag omgevingsvergunning: verplaatsing inrit/uitweg

Wachtum – Westereind 1: aanvraag omgevingsvergunning: knotten linde

Gees: voor tijdelijke plaatsing reclameborden

Coevorden – centrum: voor de organisatie van de boekenmarkt

Coevorden – in en rond de haven: voor de organisatie van de Historische Havendagen Coevorden

Coevorden – Steenanjer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – De Mars 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing energieopslagsysteem

Dalen – Broekkampsdijk 9: aanvraag omgevingsvergunning: bouw monovergister

Sleen – Brink 9: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing glijbaan

Coevorden – Coevorderkanaal: aanvraag omgevingsvergunning: gewijzigde uitvoering van reeds verleende omgevingsvergunning (zonnepark)

Coevorden – Grutto ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een loods

Dalen – De Spil 1: aanvraag omgevingsvergunning: verandering uitrit

Dalen – Meester Cassastraat: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Noord-Sleen – Middelesweg 11: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen in grondopstelling

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dwarspad 4: melding omgevingsvergunning: plaatsing kunststof bovengrondse tank (2500 liter) voor opslag diesel

Gemeente – intrekkingsbesluit Beleidsregel indexeren van subsidies gemeente Coevorden

Wezup – Wezuperstraat 15: besluit omgevingsvergunning: realisering zorgappartementen in bestaand bouwwerk (hotel)

Zwinderen – zuidzijde A37 ten zuidoosten van Zwinderen: besluit omgevingsvergunning: aanleg bos: herplantplicht voor project NABO415 Holsloot

Coevorden – Markt: voor het tijdelijk plaatsen van een springkussen

De Kiel – Kwekebosweg 1: besluit omgevingsvergunning: nieuwbouw woning en plaatsing tijdelijke woonunit

Coevorden – centrum: voor de organisatie van de Piekiesmarkt

Coevorden – Monierweg 14: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing en gebruik inpandige sorteerinstallatie

Coevorden – Monierweg 2A: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing reclameborden

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 34: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woning

Provincie

Subsidieplafond subsidieregeling inzet personele capaciteit versnelling woningbouw

Regeling budgethouders provincie Drenthe 2023

Organisatiebesluit provincie Drenthe 2023

Waterschap

Stieltjeskanaal – nabij Dwarsdijk: toestemming voor onttrekking oppervlaktewater uit waterlopen WL03573 (afvoervak AV09508) en WL03325 (afvoervak AV08942)

Coevorden – nabij De Mars 11: toestemming voor aanleg elektriciteitskabels parallel aan waterloop WL07756 (Coevorden-Vechtkanaal)