Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Instellen parkeerverbod Pampert Coevorden

Dalerveen – Hoofdstraat 140a: voor het veranderen van een veehouderij

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 10: kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Waterschap: [Beregeningsverbod]

Coevorden – Burg Gautiersingel 29: voor het realiseren van 2 appartementen (aanvraag)

De Kiel – De Tip 127: voor de nieuwbouw van een recreatiewoning (aanvraag)

Diphoorn – Diphoorn 21b: voor het plaatsen van een ooievaarsnest (aanvraag)

Meppen – Mepperstraat 34: voor het realiseren van een recreatiewoning (aanvraag)

Dalen – Korenmolen 9: voor het legaliseren van een schutting met berging (aanvraag)

Ontwerpbestemmingsplan bouw woning voormalige rwzi Brugstraat 25 in Schoonoord

Ontwerpbestemmingsplan Brugstraat 22 in Wezup

Waterschap: Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Coevorden – Monierweg 14: voor het milieuneutraal veranderen van het afvalrecyclingbedrijf met het op- en overslaan van nieuwe afvalstoffen (verleend)

Coevorden – Van Heutszpark: voor het organiseren van Coevorder Zomerfestijn

Sleen – Batingestraat 27: voor het vergroten van de woning in afwijking op het bestemmingsplan (verleend)