Drenthe: experimenteergebied voor duurzame landbouw

Drenthe: experimenteergebied voor duurzame landbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Drenthe aangewezen als experimenteergebied voor het verduurzamen van de landbouwsector. Het komende jaar werkt LNV aan het maken van een ‘basisset’ van concrete duurzaamheidsdoelen voor de gehele landbouwsector. LNV heeft voor Drenthe gekozen omdat hier in de melkveesector al ervaring is opgedaan met het belonen van agrarische ondernemers op concrete doelen. Het gaat hierbij om verbeteringen in de bedrijfsvoering op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Zelf aan het roer

Het experiment sluit aan bij de visie ‘Waardevol en verbonden’ van LNV. Hierin geeft LNV aan dat boeren en tuinders zelf aan het roer moeten kunnen staan om de omschakeling te maken naar een toekomstbestendige landbouw. Zij weten wat op hun bedrijf en in hun gebied wel en niet werkt en hebben behoefte aan regelgeving gericht op doelen.

Sturen op doelen biedt boeren vrijheid hoe deze doelen te bereiken. Via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kunnen ondernemers meten wat hun voortgang is. Omdat KPI’s concrete resultaten tonen kan de overheid deze gebruiken om boeren te belonen voor hun prestaties.

Drenthe als voorbeeld

Drenthe is niet voor niets gekozen als experimenteergebied. De provincie heeft met het project Duurzame Melkveehouderij al ruime ervaring met het werken met KPI’s in de melkveesector. Een kwart van de Drentse melkveehouders (zo’n 230 bedrijven) meten aan de hand van doelen of zij op koers liggen voor wat betreft de doelstellingen op klimaat, stikstof, bodem, biodiversiteit en welzijn. Als zij concrete verbeteringen laten zien op deze punten ontvangen zij een financiële beloning van de provincie Drenthe. Onder de noemer Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit werkt Drenthe nu aan het doorontwikkelen van deze KPI’s op de onderdelen biodiversiteit en landschap. Naast de melkveesector wordt ook gekeken hoe het toepassen van KPI’s kan werken voor de akkerbouwsector en de samenwerking tussen beide sectoren.

Deze aanpak en praktijkkennis wordt nu dus ook benut in het experiment van LNV om te komen tot een basisset van KPI’s om de hele landbouwsector te verduurzamen en het inzichtelijk maken van belemmerde wet- en regelgeving om gezamenlijke doelen te halen.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “De provincie Drenthe beloont, in samenwerking met alle partners, boeren voor de stappen die gezet worden naar verduurzaming. We hebben in dit project een voortrekkersrol en stimuleren en ondersteunen hiermee de landbouw om verder te verduurzamen. Daarnaast is het project bedoeld om kennis te vergroten en onderling te delen. Dat Drenthe is aangewezen als experimenteergebied zie ik als een blijk van waardering voor onze aanpak. Deze aanpak werkt voor Drenthe en kan een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Advertentie

Advertentie

Agenda

mei 2024
juni 2024
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Adverteren op Coevorder Nieuws