Coevorden – De gemeenteraad van Coevorden besloot per eind 2022 een maatwerkfonds vaste lasten in het leven te roepen. Dat fonds is bedoeld voor inwoners die de vaste en onvermijdelijke lasten niet kunnen betalen op basis van hun inkomen.

Daarvoor werd een bedrag van bijna 1,7 miljoen uitgetrokken. Echter, in de periode van december 2022 tot en met maart van dit jaar werd nog geen 2.000 euro uitgekeerd. Voor het voeren van maatwerkgesprekken met inwoners wordt een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld.

Gezien het beperkte bereik stelde het college voor een vervolg te geven aan dit noodfonds. Er werden 45 aanvragen ingediend, waarvan er uiteindelijk zes zijn toegekend. De raadsleden gingen vanavond in de commissievergadering akkoord met een collegevoorstel in aangepaste vorm, zodat het in de raad van dinsdag 18 april een hamerstuk is.

Het voorstel is nu om een budgetplafond van 100.000 euro aan te houden en het overige bedrag van 1.735.000 euro op te nemen in de begrotingsruimte. Door het verlengen van de periode tot 1 december 2023 wordt verwacht dat toch meer inwoners kunnen worden bereikt.

Voor het maatwerkfonds vaste lasten kunnen inwoners zich melden bij de gemeente. Samen met de inwoner wordt een budgetplan gemaakt, waaruit blijkt of er een gat zit tussen de vaste lasten en het inkomen. Als de uitkomst is, dat het inkomen niet toereikend is, kan de inwoner de keuze maken om dit als gift te ontvangen of als renteloze lening. Een lening kan voordeliger zijn, omdat er anders misschien toeslagen vervallen. Huishoudens die een bijdrage krijgen, worden in contact gebracht met een energiecoach voor bespaartips.

Een afspraak maken met de gemeente om mogelijk in aanmerking te komen voor een bedrag uit het maatwerkfonds kan via deze link.