Coevorden – De gemeente Coevorden heeft een zogenoemd maatwerkfonds. Dat fonds is bestemd voor inwoners die deze winter de vaste en onvermijdelijke lasten niet kunnen betalen op basis van hun inkomen.

Voor het maatwerkfonds vaste lasten kunnen inwoners zich melden bij de gemeente. Samen met de inwoner wordt een budgetplan gemaakt, waaruit blijkt of er een gat zit tussen de vaste en onvermijdelijke lasten aan de ene kant en het inkomen aan de andere kant.

De huishoudens, die in aanmerking komen, krijgen een bedrag per maand van december 2022 tot en met maart 2023. Met deze huishoudens wordt het gesprek aangegaan over maatregelen om de (energie)lasten structureel naar beneden te brengen. Er komt een evaluatie.

Er wordt 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Voor het voeren van de maatwerkgesprekken met inwoners wordt een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld.

Een afspraak maken met de gemeente om mogelijk in aanmerking te komen voor een bedrag uit het maatwerkfonds kan via deze link.