Dalerpeel – De gemeente Coevorden heeft grond in haar eigendom als locatie aangewezen die alleen aan een collectief wooninitiatief mag worden verkocht. Het gaat hierbij om een locatie aan de Nassaustraat in Dalerpeel waar in het verleden de basisschool stond.

De gemeente wil hiermee duidelijkheid geven aan potentiële initiatiefnemers van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent, dat toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Belangstellenden kunnen zich tot en met 31 maart melden via wonen@coevorden.nl.

In de woonvisie van Dalerpeel heeft Plaatselijk Belang Dalerpeel gesteld, dat er woningen beschikbaar moeten zijn voor jongeren uit het dorp en dat het aanbod op peil moet blijven. Daarnaast moet er voldoende aanbod zijn van sociale huurwoningen. Momenteel wordt met onder andere de gemeente Coevorden, de provincie en een aantal belangstellenden gesproken over het realiseren van een aantal woningen.