Coevorden  – Het college van burgemeester en wethouders heeft zeven leden van de Adviesraad Sociaal Domein herbenoemd. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over drie taken, die door de gemeente uitgevoerd worden: de Wmo, jeugdhulp en de participatiewet. Deze drie taken moeten ervoor zorgen, dat kwetsbare kinderen en burgers volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen.

De Adviesraad Sociaal Domein gaat in gesprek met inwoners en professionals uit het sociaal domein en probeert zo de belangen van de inwoners te waarborgen. De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers.

Voorzitter is Albert Meijering. Hij is voorgedragen voor de volgende periode van vier jaar. De secretaris en (waarnemend) penningmeester is Dirk Dijkstra, de secretariële ondersteuning is in handen van Alexandra Mensing-Luth.

De werkgroep jeugd bestaat uit Dirk Dijkstra, Helga Abbing-Kapella, Maarten Verheijen en Rob van Son. De werkgroep zorg en maatschappelijke ondersteuning wordt gevormd door Jetty Schluter-van Dijk, Jaap Borneman, Caroline van Sijpveld, Jitse van der Vinne en Tonia Wind. Tot slot zijn Betty van den Brink en Tineke Kessens lid van de werkgroep Werk en Inkomen.

Meer informatie staat op de website van ASD Coevorden.