Coevorden – Het is een lastige opgave voor vrachtwagenchauffeurs om de winkels te bevoorraden. De Bentheimerstraat is nu afgesloten vanaf de Markt tot de Tuinstraat/Rijnsestraat. De Kerkstraat is van de Markt tot de Botersteeg afgesloten tot en met 22 september vanwege rioleringswerkzaamheden en de herinrichting van dit deel.

Er wordt gewerkt in het eerste deel van de Sallandsestraat tussen Markt en St.Jansstraat/Kromme Elleboog en sinds een paar dagen is het ook verboden om het tweede deel van de weg tussen Talens en de St. Jansstraat/Kromme Elleboog te gebruiken, zelfs voor voetgangers. Bovendien is een deel van de Wilhelminasingel, tussen station en voormalig postkantoor, afgesloten.

Daarna is de Bentheimerstraat van de Rijnsestraat/Tuinstraat tot de Oostersingel/Spoorhavenstraat afgesloten van eind september tot medio oktober. Bovendien zijn er bouwwerkzaamheden aan de Oosterstraat/Oostersingel.

Over de herinrichting van de Schoolstraat en de uitrit naar de Wilhelminasingel wordt overleg met aanwonenden. Het eenrichtingsverkeer in de Bakkersteeg wordt omgedraaid, zodat auto’s straks door de smalle steeg vanaf de St. Jansstraat richting Schoolstraat kunnen rijden.

Verwacht wordt, dat alle werkzaamheden eind dit jaar zijn afgerond. Pas dan worden auto’s tijdens winkeltijden toegelaten tot de Friesestraat-Noord en Schoolstraat.

Het gebeurt nog regelmatig, dat auto’s nu reeds de Friesestraat inrijden om tot de ontdekking te komen, dat de Schoolstraat is gebarricadeerd. Enkelen doen een poging om via de Molenstraat het centrum te verlaten. Daar heeft de gemeente een paaltje verplaatst, zodat het toch nog mogelijk blijkt om zo te weg te vervolgen.

In de Paul Krugerstraat staan hekken, waarop staat vermeld dat het doorgaand rijverkeer is gestremd.