Coevorden – In de vergadering van de raadscommissie van donderdagavond kwamen vele onderwerpen aan bod. Zo werd gesproken over de volgende thema’s:

Verkoop van gronden

Margriet Fissering (VVD) vroeg wat het college gaat doen om toch inkomsten uit verkoop van gronden te krijgen. “Het was in de goede tijd al weinig en nu in deze coronatijd wordt het alleen maar moeilijker.” Wethouder Steven Stegen stelde, dat de contactfunctionarissen voor bedrijven zich actief op de markt bewegen. “Het college is volop bezig met bedrijfsbezoeken. Op dit moment lijkt het erop, dat de grondverkopen weer gaan aantrekken. Er zijn plannen, die behoorlijk concreet zijn. Het tij begint te keren.”

Nieuwe Veste

Michel Blanken van de PvdA vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van De Nieuwe Veste. De aanpak ervan staat op de rol vanaf 2023. Wethouder Jeroen Huizing liet weten, dat deze vraag een beetje te vroeg komt. “We hopen de plannen na het zomerreces te kunnen presenteren. Wel kan ik zeggen, dat het heel erg de goede kant op gaat.”

Thema’s dorpen

Een motie van BBC2014 en de Pvda, gesteund door VVD en PPC, werd afgelopen november aangenomen. Ferry Booij (BBC2014): “De toezegging was om voor behandeling van de kaderbrief, die voor vanavond op de agenda staat, belangrijke thema’s voor de dorpen te benoemen. Nu blijkt, dat er nog geen energie is gestoken in de ontwikkeling van plannen. Dit weegt voor ons zwaar in de kaderbrief bij de behandeling in de raadsvergadering van aanstaande dinsdag.” Het uitgangspunt van de motie was, dat de aandacht voor stad en dorpen evenredig verdeeld moet zijn, zodat dorpen en stad elkaar versterken.

Parkeren

Lidy Klein Gunnewiek van het CDA vroeg hoe het ervoor staat met de parkeervisie voor Coevorden. Dat onderwerp zou als eerste worden aangepakt in de plannen voor de binnenstad. Wethouder Steven Stegen zei daarop, dat daaraan wordt gewerkt en dat de visie eind dit jaar klaar is.