Regio – Het project Kansen4Kinderen wordt na het succes in Zuid- en Oost-Drenthe door een impuls uit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe nu over heel Drenthe uitgerold.

In de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg doen al meer dan zestig scholen mee aan het project. Deze scholen leren van en aan elkaar wat in de praktijk werkt bij het vergroten van kansen voor kinderen. Kansen4Kinderen is een netwerk waarin scholen hun kennis voor anderen beschikbaar maken. De inhoud wordt niet achter een bureau bedacht, maar ontstaat in gesprek met de betrokken scholen.

Wilhelminaschool

Op de Wilhelminaschool in Coevorden is bijvoorbeeld ‘De Ouderkamer’ ontstaan. Dit is een plek die vooral gebruikt wordt door allochtone ouders die hun kind graag actiever willen ondersteunen bij het leren van Nederlands en het inpassen binnen de Nederlandse cultuur. Het is een leerplek én ontmoetingsplek.

Kansencoaches

Als de samenwerking tussen school en ouders onder druk komt te staan, dan is toegevoegde kennis in een schoolteam belangrijk. Binnen Kansen4Kinderen is het mogelijk om ‘kansencoaches’ op te leiden. Door de inzet van de kansencoach worden niet alleen de kansen op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen in de knel vergroot, maar zal ook de instroom in de jeugdzorg aantoonbaar verminderd kunnen worden. Na de zomervakantie van 2021 starten de functionarissen op de scholen.

Gelijke kansen

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Dit succesvolle project willen we als provincie graag verder brengen. Daarom is het met een bijdrage vanuit de Sociale Agenda voor basisscholen in alle Drentse gemeenten mogelijk om deel te nemen. Het uiteindelijke doel is gelijke kansen voor iedereen, ook voor kinderen die door hun achtergrond een extra steuntje kunnen gebruiken. We willen geen onderwijsachterstanden meer en minder gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. De verbindende aanpak tussen school, ouders en omgeving draagt bij aan talentontwikkeling bij kinderen. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe.”

Meer weten? Kijk dan op de website van Kansen4Kinderen.