Coevorden – De brief van de Jongerenraad Coevorden over het gevoel van onveiligheid en jeugdoverlast spreekt de gemeenteraad aan, zo bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering. Naar aanleiding van de brief zal burgemeester Bert Bouwmeester in gesprek gaan met de Jongerenraad. Hij zal de inhoud van het gesprek terugkoppelen naar de raadsleden.

Zorgen

De Jongerenraad schrijft: “Na een aantal jaren van daling van de cijfers van minderjarige verdachten zien we in de afgelopen twee jaar dat er weer sprake is van een stijging. Daarnaast zien we dat het gevoel van onveiligheid en de jeugdoverlast stijgt De Jongerenraad maakt zich daar in toenemende mate zorgen over.”

Gevoel van onveiligheid

“Ondanks de inspanningen van onder andere politie en de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) lukt het niet de overlast door jongeren of de ervaren overlast door jongeren naar beneden te brengen. Dat leidt tot een gevoel van onveiligheid van inwoners op verschillende plekken in Coevorden.” De Jongerenraad noemt daarbij de skatebaan op De Pampert, het centrum en het stationsgebied.

In Coevorden is wel een jeugdagent, maar die is volgens de Jongerenraad nauwelijks zichtbaar. De jongeren denken, dat er een betere verbinding kan komen tussen jongeren en de politie. De Jongerenraad stelt het op prijs als de burgemeester het gesprek met de politie aangaat om te kijken hoe de jeugdagent meer zichtbaar kan zijn. “De boa’s hebben een belangrijke rol omdat de capaciteit van de politie nu eenmaal beperkt is. Wij zijn tevreden over de manier waarop zij invulling geven aan hun rol. Wel vinden we dat de zichtbaarheid van de boa’s verbeterd kan worden door hun auto’s te voorzien van de landelijke huisstijl.

Cameratoezicht

De Jongerenraad geeft het advies gebruik te maken van cameratoezicht in het stationsgebied om het gevoel van veiligheid te verhogen. Een ander advies is om de meerwaarde van een veiligheidsplatform te onderzoeken. “Zo kunnen allerlei partijen een bijdrage leveren om het gevoel van veiligheid te vergroten en het terugdringen van overlast te bevorderen in de gemeente.”

Reacties raadsleden

Henk Kamps van BBC2014 vond het een prima brief. “Ik vraag me daarbij af in hoeverre het college bereid is om de jongeren tegemoet te komen.” Ook Sandra Katerberg van het CDA toonde zich benieuwd naar het vervolg. Margriet Fissering (VVD) gaf allereerst een compliment aan de Jongerenraad. “Ik ben eveneens benieuwd naar het vervolg. Wij hebben al eerder aandacht gevraagd voor cameratoezicht, omdat er nog steeds veel fietsen worden gestolen bij de stations in Coevorden Dalen.” Dat vervolg komt er dus allereerst in de vorm van een gesprek.