Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen op zaterdag 25 maart gratis compost halen bij de milieustraten van Area Reiniging. De gemeente en Area stellen de compost ter beschikking als blijk van waardering voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval.

In 2021 werd in de gemeente Coevorden gemiddeld 185 kg gft per inwoner apart gehouden van het restafval. Hiervan zijn door afvalverwerkingsbedrijf Attero compost en biogas gemaakt. Wethouder Jeroen Huizing: “Van afval dat wordt gescheiden door inwoners kunnen veel nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Compost is daar een mooi voorbeeld van. Door het teruggeven van compost aan inwoners willen we inwoners belonen voor het scheiden van hun groente-, fruit- en tuinafval.”

Op = op

De gratis compost is alleen op zaterdag 25 maart op te halen bij de milieustraten van Area in Coevorden (Morseweg 2) en Zweeloo (Kieveen 4). Let op: op = op. De openingstijden zijn van 9.00 tot 12.00 uur. Per huishouden kan maximaal één aanhangwagen compost opgehaald worden. Tractoren en kiepwagens zijn niet toegestaan.

Nog meer gft

De gemeente stimuleert inwoners om nog meer groente-, fruit- en tuinafval te scheiden van het restafval. Uit onderzoek blijkt dat in 2021 nog 20,7 kg gft per inwoner in de restafvalcontainer zat. Dit was 14 procent van het totaal ingezamelde restafval. Het jaar daarvoor was dat nog 16 procent. Wethouder Jeroen Huizing: “We zien dat deze trend zich de laatste jaren voortzet. Het afval wordt steeds beter gescheiden in onze gemeente. Dat is mooi om te zien. Maar er is altijd nog ruimte voor verbetering.”

Op de website afvalscheidingswijzer.nl staan tips voor het gemakkelijker en beter scheiden van onder andere groente-, fruit- en tuinafval en tips voor het gebruik van compost in eigen tuin.