Meppen – ’Handen aan het bed’, ‘billen wassen’ of ‘vrouwenberoep’. Het zijn stereotyperingen van het verpleegkundig beroep. Zij doen absoluut geen recht aan de werkelijkheid en de maatschappelijke betekenis van verpleegkundigen en verzorgenden.

Om bij te dragen aan een realistischer beeld houdt Het Buitengasthuis in Meppen de expositie ‘Wat een beeld van een verpleegkundige’. Deze unieke expositie heeft als thema het publieke imago én de beroepsidentiteit van verpleegkundigen. Te expositie is te zien tot eind 2024.

De COVID19-pandemie heeft bevestigd hoe cruciaal verpleegkundigen en verzorgenden zijn voor een toegankelijke gezondheidszorg. Met hun inzet hielden zij het zorgsysteem in stand. De expositie start dan ook met beelden van de pandemie toen verpleegkundigen gezien werden als helden en engelen. De bezoekers zien hoe het imago historisch bepaald is: de verpleegkundige als zorgende moeder, als reddende engel of als sexy zuster. Het verhaal is geïllustreerd met foto’s, insignes en uniformen.

De actuele beroepsidentiteit van verzorgenden en verpleegkundigen krijgt ruimschoots aandacht aan de hand van beelden over hun cruciale rol in de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de wijkverpleging, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Projectleider Johan Lambregts: “Juist nu de tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden zo zichtbaar zijn, is er aandacht nodig voor beroepsidentiteit en een plek waar de beroepsgroep erkenning en herkenning vindt. Stop in ieder geval met het praten over ‘handen aan het bed’. Verpleegkunde is zoveel meer dan dat. Het gaat over hersens, kennis, hart voor patiënten, ontwikkeling, betrokkenheid en humaniteit.”

De expositie leent zich bij uitstek voor een gesprek of discussie over het vak van verpleegkundigen en verzorgenden, over verleden, heden en toekomst. En helpt de beroepsgroep om zelf haar bijdrage aan de zorg beter zichtbaar maken. Want de beste imagocampagne voeren verpleegkundigen en verzorgenden zelf door hun werk! Doelgroepen zijn (Student)-verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, jongeren die voor een beroepskeuze staan, docenten, onderzoekers en managers.

De entree kost 10 euro p.p. Bezoek is alleen op afspraak mogelijk. Het Buitengasthuis, Mepperstraat 11, Meppen, buitengasthuis@burola.nl, www.lofderverpleegkunst.nl/imago. Meer informatie is hier te vinden.

Foto: Guus Pauka.