Coevorden/regio – De gemeente Coevorden wil haar 40 procent aandelen in de onderneming Glasvezel Zuidenveld overdragen aan Rendo Fiber. De overdracht van de aandelen zorgt voor meer mogelijkheden voor het aanbod op het netwerk.

Door inzet van inwoners en de stichting Glasvezel Zuidenveld is in alle dorpen en het buitengebied in de gemeente Coevorden glasvezel beschikbaar. In 2019 voerde dit bewonersinitiatief een grote campagne. Dat leidde tot voldoende deelname van inwoners om de aanleg van glasvezel in de hele gemeente door te laten gaan. De gemeente, de provincie Drenthe en Rendo financierden destijds het project. Het was een bijzonder en succesvol inwonersinitiatief.

In het buitengebied zijn inwoners en vooral boeren en ondernemers erg blij met de glasvezelkabel. In de afgelopen periode is gebleken dat met name in de dorpen het aantal abonnees onvoldoende groeit. Een van de redenen is dat inwoners niet kunnen kiezen voor de grotere en bekendere aanbieders. Met de overdracht van de aandelen aan Rendo Fiber worden de mogelijkheden voor het netwerk vergroot. Er komen meer aanbieders op het netwerk. Dit zal een positief effect hebben op de exploitatie van het netwerk en kan het aanbod naar inwoners van de gemeente worden verbreed. Ook de Stichting Glasvezel Zuidenveld overweegt haar 20 procent aandelen aan Rendo over te dragen.

Gedeputeerde Staten hebben toestemming gegeven voor aanvullende financiering die de gemeente Coevorden en RE-NET gaan verstrekken aan Glasvezel Zuidenveld. De provincie is medefinancier van dit project.