Foto: Sytske Boersma (links) en Lisette Snel.

Oosterhesselen/Aalden/Geesbrug – Natuurlijk verlangen leerkrachten, ouders en de kinderen weer naar een terugkeer naar de normale situatie op de basisscholen. Maar dat neemt niet weg, dat naar volle tevredenheid online les wordt gegeven op De Woert in Oosterhesselen, De Anwende in Aalden en De Zwarm in Geesbrug.

Megaverschil

“Het is een heel andere situatie dan tijdens de eerste lockdown”, vertelt Lisette Snel, locatiecoördinator van De Woert en De Zwarm. “We hebben veel beter zicht op de kinderen, we halen nu ook kinderen naar school, die wat meer zorg nodig hebben en we hebben veel contact met de ouders en hun kinderen. Het is echt een megaverschil.”

Sytske Boersma, locatie- en zorgcoördinator op De Anwende en zorgcoördinator op De Woert, beaamt dat van ganser harte. “We zijn er allemaal op gefocust. Dat het lesgeven door moet gaan. Je wilt toch de kinderen nieuwe leerstof aanbieden. We zijn zelfs bezig met een nieuw programma voor wereldoriëntatie in de bovenbouw”, zegt zij met enige trots. Lisette: “We hebben op elke school een tekentablet van Arcade gekregen en daarmee kun je berekeningen laten zien. Heel handig.”

De leerkrachten geven zowel vanuit de school als vanuit huis les. Dat gebeurt met name in de ochtenduren. In de middag is er tijd voor andere dingen als lezen, gym en muziek. Wel zijn er op elke school dagelijks minimaal twee leerkrachten aanwezig om bereikbaar te zijn. De onderwijsassistenten verzorgen de noodopvang en stagiaires nemen de onderbouw voor hun rekening. Zij begeleiden groepjes van circa vijf leerlingen. Zo kunnen de leerkrachten zich richten op de onlinelessen.

Maatwerk

Sytske: “Er komen kinderen naar school van wie de ouders een cruciaal beroep hebben, maar ook kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. Dat kan gaan om kinderen die uit een kwetsbare opvoedingssituatie komen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente.” Lisette vult aan: “We spraken bijvoorbeeld met een moeder met vier kinderen, die allemaal in andere groepen zitten. Wij hebben in dat geval de opvang van de kleuter geregeld. We willen graag maatwerk leveren.”

Creativiteit

Er worden allerlei nieuwe activiteiten ontplooid. Lisette: “Op De Zwarm is het idee geopperd om instructiefilmpjes te maken. Ouders kunnen die samen met hun kinderen via SchoolApp bekijken. Ook kan er worden voorgelezen, dat werkt heel goed voor kleuters.” Zij geeft nog een mooi voorbeeld van de creativiteit van leerkrachten: “Een kleuterjuf van De Zwarm heeft stoepbezoeken gedaan. Zij reikte aan alle kinderen een tasje met een knutselpakket uit. Via een filmpje kunnen de kinderen bekijken wat zij moeten doen. Volgende week haalt de kleuterjuf de resultaten op.”

Het vergaderen van de teamleden gebeurt nu via Teams. “Dat is heel effectief en scheelt enorm in reistijd.” Sytske en Lisette twijfelen er niet aan: “Goede ervaringen moeten we behouden.”

Kinderen zoeken elkaar op

Kinderen missen elkaar wel. “Maar”, stelt Sytske, “de kinderen zoeken elkaar ’s middags op, dat zie je wel op het schoolplein. Maar ook zoeken zij elkaar digitaal op om samen opdrachten te maken. Op De Anwende worden ook groepsgesprekken via Meet gehouden, zodat de kinderen met elkaar kunnen praten.” Ondanks alle goede ervaringen vindt Lisette de werkwijze wel heel intensief. “Je staat constant ‘aan’. ’s Middags kunnen de kinderen ons vragen stellen of zij willen gewoon even contact met de juf.”

Soms is er tijd voor een spelletje tussendoor en Sytske vertelt, dat kinderen door een taart of cake te bakken leren wegen en meten. Ook begrijpend lezen wordt op die manier gestimuleerd. Om het lezen te bevorderen, kunnen kinderen in school boeken komen ruilen.

Pluim voor ouders

Beide dames geven de ouders beslist een pluim. “Zij doen hun eigen werk en begeleiden dan ook nog hun kinderen.” Zij zijn daarom blij, dat er meer structuur in het lesgeven zit dan in de eerste lockdown.

Mochten de scholen over ruim een week weer opengaan, dan wacht de kinderen op De Woert nog een verrassing: er is nieuw meubilair aangeschaft.