In deze tijd, waarin nauwelijks activiteiten zijn, heb ik meer tijd om nieuws te luisteren en te lezen. En om af en toe wat te mopperen. Wel op afstand, gelukkig maar voor u. Toch mopper ik echt niet altijd, want ik ben nog steeds gezond en ga regelmatig naar buiten waarbij ik geen mensenmassa’s opzoek.

Ik las een paar dagen geleden een schrikbarend bericht. Drie universiteiten in Nederland gaan katten inspuiten met het coronavirus om te testen hoe besmettelijk katten zijn voor mensen. Het moet toch niet gekker worden! Die arme beestjes.

Incubatietijd

Aangezien de incubatietijd van corona vijf tot tien dagen is, ben ik benieuwd hoe het eind deze week gaat met de coronacijfers. Immers, op Hemelvaartsdag trokken mensen er massaal op uit om zoveel mogelijk grote mensenmassa’s op te zoeken. Natuurlijk hoop ik, dat het goed uitpakt.

Ik let nog steeds goed op. Er zijn mensen, die denken dat de angst regeert. Nou, bij mij is dat niet het geval. Maar voorkomen is beter dan genezen. Bovendien zijn er veel mensen die de zorg hebben voor hun naasten. Je wilt dan toch geen risico lopen?

Anderen beweren, dat de kans op het overdragen van de virus buiten bijna is uitgesloten. Inderdaad verspreidt het virus zich binnen sneller, maar in de NRC van afgelopen week staat dat het virus wel degelijk buiten kan worden overgedragen bij het niet hanteren van de anderhalve meter afstand. De vraag is of je wilt experimenteren met alle risico’s van dien?

Telefoontjes

Een bron van ergernis van de laatste weken de telefoontjes, beginnend met 085. Er zijn nummers die wel kloppen (zoals van Maatschappelijk Welzijn Coevorden), maar die heb ik al wel in mijn adresboek staan. De laatste dagen is het weer bar en boos en elk nummer dat ik niet ken, check ik op Google. In 99 procent van de gevallen blijkt, dat het geen zuivere koffie is. Ik blijf aan het nummers blokkeren.

TOZO

Afgelopen week werd bekend, dat onder andere de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd. Wel wordt nu het inkomen van de partner bekeken en velen tekenen daarbij protest aan.

Nou, bij de eerste regeling werd het inkomen van de partner niet meegerekend en kon een zelfstandig ondernemer (getrouwd of samenwonend) kon een inkomensaanvulling tot ruim 1.500 euro per maand krijgen. Terwijl de partner op enigerlei wijze een inkomen heeft (AOW/pensioen, uitkering of een salaris vanuit loondienst). Waren beide partners ondernemer, dan kon maar eenmaal een beroep worden gegaan op de TOZO. En een alleenstaande, die dus op niemand terug kan vallen, moest het met een aanvulling tot maximaal 1.050 euro doen.

Kortom, ik vind het bij de nieuwe regeling wel terecht dat naar het inkomen van de partner wordt gekeken.

Poll

Over de poll op Twitter met betrekking tot autoverkeer in de Friesestraat-Noord heb ik mij wat verbaasd. Veel mensen maken al geen gebruik meer dan dit sociale medium, er kwamen maar honderd reacties binnen. Verder kreeg ik via mail nog een heftige reactie: “Een poll via Twitter sluit mensen uit die dat soort asociale media niet willen gebruiken. Dan is zo’n poll dus zinloos.”

Boa’s

Dan tot slot de boa’s: zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheden wat betreft handhaving. Wat in IJmuiden is gebeurd, is ontoelaatbaar. Later hoorde ik, dat de boa’s dezelfde trainingen als de politie krijgen wat betreft gebruik van pepperspray en wapenstok. Het is bij vechtersbazen echt wel bekend, dat de boa’s geen gebruik mogen maken van beschermingsmiddelen. Wat mij betreft mag daar meteen verandering in komen.