Coevorden – De gemeenteraad van Coevorden houdt dit voorjaar weer een cursus Politiek Actief. Door corona was er uitstel, maar de cursus gaat nu definitief door. De bijeenkomsten zijn het liefst fysiek maar als het niet anders kan digitaal.

Met deze cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid. De cursus wordt verzorgd door de raadsgriffie van de gemeente Coevorden met ondersteuning van ProDemos. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Inhoud cursus

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen, en meer, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Programma en aanmelden

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten (19 en 26 mei, 1 en 9 juni) en het bijwonen van een raadsvergadering (17 juni). Naast het opdoen van theoretische kennis verbeteren de deelnemers hun vaardigheden, zoals debatteren. Deelname aan de cursus is gratis.

De cursus wordt gegeven in de raadzaal van de gemeente Coevorden. Als door de coronamaatregelen de cursus niet fysiek gegeven kan worden, wordt de cursus digitaal verzorgd. Aanmelden voor de cursus Politiek Actief kan door een mailtje te sturen naar griffie@coevorden.nl.

Cursisten die zich naar aanleiding van eerdere berichten al hadden opgegeven, hoeven dit niet nogmaals te doen. Zij hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.

Voor meer informatie: Martin Frensel, griffier a.i. raadsgriffie gemeente Coevorden, e-mail: m.frensel@coevorden.nl. Meer informatie over ProDemos is te vinden op www.prodemos.nl.