Coevorden – Eind januari krijgen inwoners van de gemeente de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2021. Op de aanslag staat wat in 2021 aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet worden betaald. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent. Maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is.

De betalingstermijnen blijven gelijk. Wie een aanslag ontvangt met dagtekening 31 januari 2021: het automatische incassobedrag wordt in tien termijnen geïnd en wel van februari tot en met november. Wie geen gebruikmaakt van automatische incasso dient het bedrag in twee betalingstermijnen te voldoen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet. Een automatische incasso afgeven kan alsnog, dat kan schriftelijk of via de website www.coevorden.nl/automatische-incasso.

Wie in 2020 kwijtschelding heeft gehad, kan mogelijk daarvoor weer in aanmerking komen. Wie geen kwijtschelding kreeg, kan die mogelijk aanvragen als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 hebt ontvangen.

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via www.coevorden.nl/kwijtschelding en klik op het onderdeel ‘aanpak’. Ook kan een papieren formulier worden opgevraagd.

Meer informatie is hier te vinden.