Coevorden – De gemeente Coevorden vraagt op Facebook nogmaals aandacht voor de omgevingsvisie. Ook in de toekomst wil Coevorden een gemeente zijn waar iedereen met plezier woont. De gemeente vindt de mening en ideeën van inwoners belangrijk, zo vermeldt de gemeente. Via de speciale pagina op de gemeentelijke website kunnen inwoners op verschillende manieren aangeven hoe onze omgeving er in de toekomst uit moet zien.

In de korte enquête op de hierboven genoemde website kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Coevorden. Op de waardenkaart kan worden aangeduid welke plekken waardevol zijn en de gemeente bijzonder maken. Het invullen levert een kaart op, die als basis kan wordt gebruikt bij plannen en veranderingen.

Deze toekomst wordt vastgelegd in de zogenoemde Omgevingsvisie. In deze visie staan de ambities en opgaven voor de dorpen, stad en wijken. De visie is een onderdeel van de Omgevingswet.

Wie wil meepraten?

Wie actief betrokken wil worden bij het vervolg en het opstellen van de Omgevingsvisie kan zich aanmelden voor de Werkplaats Omgevingsvisie via omgevingswet@coevorden.nl. Vermeld daarbij de contactgegevens. In deze werkgroep worden de resultaten van de gesprekken, kaarten en enquêtes besproken en wordt de Omgevingsvisie uitgewerkt.

Foto: gemeente Coevorden.