Coevorden – De gemeente Coevorden heeft onder een Facebookbericht van vandaag een reactie geplaatst met betrekking tot het voorstel om auto’s toe te laten in de Friesestraat-Noord.

“Er lijkt hier wat onduidelijkheid te zijn over hoe dit voorstel tot stand kwam. Even een toelichting. Er is in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek gedaan naar hoe het zou uitpakken als er auto’s toegestaan zouden worden in een stukje Bentheimerstraat en een stukje Friesestraat.

Twee bureaus deden onderzoek en de uitkomsten zijn uitgebreid besproken met heel veel inwoners van de binnenstad, met Centrummanagement Coevorden (de vertegenwoordiger van de ondernemers in de binnenstad), met Domesta en met veel individuele ondernemers en inwoners.

Alle inwoners en ondernemers van de binnenstad zijn meerdere keren met een brief huis aan huis uitgenodigd om te kijken naar de voorstellen en om erop te reageren. Zo’n 400 mensen maakten hier gebruik van en kwamen naar één van de vier bijeenkomsten. Sommige mensen zijn voor, andere zijn tegen.

Alle voor- en nadelen van auto’s terug zijn op een rij gezet en afgewogen. De conclusie was dat auto’s in de Bentheimerstraat geen meerwaarde zou hebben, in de Friesestraat wel. Centrummanagement staat achter deze plannen. De uitkomst van de opdracht van de raad ligt vanavond aan hen voor. Het is aan de raad om er mee in te stemmen of niet. En dan gaat het dus of wel door, of niet. Zo werkt de democratie.” De tekst wordt besloten met een knipoog.