Coevorden – De gemeente Coevorden heeft een subsidieregeling voor innovatie zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Het aantal mensen met een zorgbehoefte stijgt. Ook de vraag naar specialistische zorg in de jeugdzorg stijgt. Steeds meer mensen met zwaardere zorgvragen wonen zelfstandig.

Er zijn overbelaste mantelzorgers, er is een personeelstekort in de zorg en de uitgaven in het sociaal domein stijgen sterker dan verwacht. De coronacrisis heeft ingegrepen in de samenleving.

De gemeente wil hierop inspelen met vernieuwende zorg en een kwaliteitsverbetering met als doel dat meer inwoners gebruikmaken van digitale mogelijkheden van de dienstverlening. Vernieuwing kan bijdragen aan vermindering van de kosten van de dienstverlening in zorg en ondersteuning.

Doelen zijn, dat inwoners zelfredzaam zijn, zich gezond voelen, langer leven en actief meedoen in de samenleving. Daarbij wordt financiële problematiek voorkomen en wordt generatie-armoede doorbroken.

De te subsidiëren activiteit moet bijdragen aan het bereiken van de doelen in het sociaal domein en moet vernieuwend zijn. De looptijd van de activiteit is maximaal drie jaar en het subsidiebedrag is maximaal 100.000 euro. Voorwaarde is, dat de organisatie 50 procent bijdraagt. De aanvraag moet door meer organisaties worden ondersteund.

Meer informatie staat op de speciale pagina op de website van de gemeente Coevorden. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Jannelien Abbing, 06-52490227, of Karin Veldhuis, 06-11687682, mailen kan naar innovatiesd@coevorden.nl.

Bron: gemeente Coevorden.