Dalerpeel – Het fietspad tussen de Oranjestraat in Dalerpeel en de Veenschapsweg in Steenwijksmoer krijgt op vrijdag 31 een naam: het Meester Scholtenpad.

Meester Scholten werd in 1930 benoemd tot hoofd van de christelijke lagere school in Dalerpeel, in die tijd een gemeenschap van ongeveer vijfhonderd mensen. Hij bekleedde die functie tot zijn dood in 1960.

De werkgroep, actief met de voorbereidingen rondom de onthulling: “Wij vinden het belangrijk dat de geschiedenis van Dalerpeel bewaard wordt en mensen die veel voor het dorp hebben betekend in de herinnering blijven. Door het fietspad naar hem te vernoemen blijft hij in herinnering voor de inwoners van Dalerpeel.”

Om 13.15 uur verzamelen de genodigden en andere belangstellenden zich bij de slagboom bij de Oranjestraat. Burgemeester Renze Bergsma van de gemeente Coevorden onthult rond 13.30 uur het naambord in aanwezigheid van een aantal familieleden van meester Scholten, onder wie zoon Jan Nico Scholten (onder andere voormalig Tweede Kamerlid). De Breibergers zorgen voor de muzikale omlijsting.

Tekst en foto: Klaas Veldhuis