Zwinderen – De familie Bom bouwde in Zwinderen een gloednieuwe vleesvarkensstal. De stal biedt onderdak aan jonge biggen en opgroeiende vleesvarkens die op eigen bedrijf worden geboren. Met de uitbreiding van haar bedrijf vermindert de familie Bom de uitstoot van het complete bedrijf. Dat maakt de uitbreiding van dit bedrijf bijzonder. Op vrijdag 14 oktober van 14.00 tot 18.00 uur is iedereen welkom om te zien hoe dat mogelijk is.

De familie Bom heeft een varkensbedrijf met zeugen en vleesvarkens. Biggetjes die op het eigen bedrijf worden geboren, groeien voortaan allemaal op in het eigen bedrijf. Dat biedt veel voordelen voor de dieren en de omgeving. Het voorkomt transportbewegingen en geeft de dieren meer rust. De varkens in de nieuwe stal gaan leven volgens de 1 ster Beter Levenregels van de Dierenbescherming. Ze krijgen extra veel ruimte, licht en speelgoed. Nevelkoeling zorgt in de zomer voor een fris klimaat in de stal. Dat is aangenaam voor de dieren en de dierverzorgers. De dieren groeien op in grote groepen met hun eigen broertjes en zusjes. Het geeft hen meer bewegingsruimte en rust omdat de dieren elkaar goed kennen.

Uitstoot omlaag

Hoewel de familie Bom haar bedrijf uitbreidt, gaat de uitstoot van ammoniak en stof van het hele bedrijf juist omlaag. Om dat te bereiken, kregen de nieuwe én bestaande stallen een speciale biologische luchtwasser die geur, stof en ammoniak uit de stallucht filtert. Op de stallen liggen zonnepanelen. Die leveren voldoende elektriciteit voor het hele bedrijf. Door warmte uit de nieuwe stal via de luchtwasser terug te winnen, produceert de familie Bom haar eigen warmte. Via een warmtepomp worden daarmee de stallen voor de biggen en het woonhuis verwarmd. Het bedrijf is volledig gasloos en voorzien van ledverlichting. Rond het bedrijf plantte de familie Bom bomen en struiken en werden vogelhuisjes opgehangen. Daarmee past de nieuwe stal zo goed mogelijk in het landschap en investeert de familie in de natuur. Dit zorgt voor een duurzame varkenshouderij.

Voerautomaten

Janny, Gerhard en Gerben voeren hun dieren zo duurzaam mogelijk. Ze kopen vloeibare reststromen in uit bijvoorbeeld de kaas-, bio-ethanol en zetmeelfabriek. Het is goed voer voor varkens terwijl het voedselverspilling voorkomt. In de varkensverblijven zijn interactieve voerautomaten opgehangen die de varkens zelf kunnen bedienen. De voerautomaat heeft de functie van interactief speelgoed waar de dieren gek op zijn. Het voer dat uit de automaat komt, is een gezonde traktatie voor de varkens.

Open dag

Tijdens de open dag is iedereen welkom. De familie Bom en haar toeleveranciers zijn er om bezoekers te vertellen over de Nederlandse varkenshouderij. Iedereen mag de nieuwe stal bekijken om te zien hoe de dieren gaan leven. De open dag is aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 33 in Zwinderen. In de nieuwe stal zijn nog geen varkens aanwezig. Bezoekers kunnen via zichtvensters wel een kijkje nemen in de bestaande stallen met dieren.

 

Janny, Gerhard en Gerben Bom vertellen graag over hun bedrijf.