Sleen – De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn is op maandag 26 augustus. Zoals gebruikelijk is er vanaf 19.30 uur gelegenheid om tijdens de inloop een gedeelte van de vergadering bij te wonen. Inwoners kunnen voorstellen indienen voor besteding van het stimuleringsfonds. Het maximumbedrag is ditmaal 20.000 euro. Zorg bij de voorstellen voor een duidelijke aanvraag met een reële onderbouwing van de kosten met daarbij de eigen inbreng wat betreft geld en werk door vrijwilligers.