Drenthe – Het kabinet heeft veertien nieuwe RegioDeals geselecteerd waarvoor 284,2 miljoen euro beschikbaar is. De regio Zuid- en Oost-Drenthe krijgt daarvan 30 miljoen euro. Zeven partijen -de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Hoogeveen en Hardenberg en de provincies Drenthe en Overijssel- hebben een aanvraag ingediend bij het Rijk.

In de RegioDeals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.De uitwerking gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Het afgelopen jaar heb ik met eigen ogen kunnen zien hoeveel mooie initiatieven er in regio’s door heel Nederland zijn ontstaan als gevolg van de RegioDeals. Dat doen we door te bouwen op de gedrevenheid, daadkracht en deskundigheid van de mensen in de regio zelf. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen, waar Rijk en regio gezamenlijk aan werken om het goede te doen voor onze inwoners en ondernemers.”

Bij het sluiten van een RegioDeal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro.

Dezelfde kansen

In de periode 2023-2026 worden projecten ontwikkeld met het doel dat de generatie die nu opgroeit in de regio Zuid- en Oost-Drenthe over dertig jaar dezelfde kansen heeft als leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.

Met het huidige programma RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe is de samenwerking tussen regio en Rijk effectief gebleken. Zo is er bijvoorbeeld een hbo-V flexopleiding gestart, waar de eerste lichting talenten inmiddels is afgestudeerd. Of het project Kansen4Kinderen waarin scholen en twaalf gemeenten besloten hebben om van en aan elkaar te leren wat werkt bij het vergroten van kansen voor kinderen. Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de stuurgroep: “Kansen4Kinderen is een mooi voorbeeldproject, inmiddels doen meer dan 90 basisscholen mee om kinderen een eerlijke kans op talentontwikkeling te geven. En zo zijn er nog 40 projecten die bijdragen aan het geluk van onze inwoners.”

Een achterstand op brede welvaart loop je echter niet in 4 jaar in. Dit vraagt om een generatielang investeren. Henk Jumelet: “Onze inwoners verdienen een blijvende investering, daar maken we ons hard voor in de nieuwe RegioDeal. En zolang we dat doen met passie en weten voor wie en waarvoor we het doen, zijn en blijven we een van de mooiste regio’s in Nederland om in te wonen, te werken en waar goed voor elkaar wordt gezorgd. Met de beoogde aanpak willen we ons richten op de thema’s leven lang ontwikkelen, zorg en welzijn, economische structuurversterking en een aantrekkelijke regio.