Coevorden – Evangelische Gemeente De Fontein maakt in ieder geval voor een periode van een half jaar gebruik van de Stadskerk, de voormalige hervormde kerk aan de Kerkstraat.

Nadat in 2011 het gebouw van De Fontein (een voormalig schoolgebouw) aan de Poppenharelaan werd verkocht, werden reeds plannen voor nieuwbouw gemaakt. Sindsdien hield De Fontein eerst de diensten in de Drostenhal en later in het Emco-gebouw aan de Monierweg. Daar werd het huurcontract opgezegd en werd gezocht naar een andere locatie. De hervormde kerk meldde zich. Door de fusie met de gereformeerde kerk tot PKN worden de kerkdiensten voortaan gehouden in de Singelkerk (de nieuwe naam voor de gereformeerde kerk aan de Van Heutszsingel).

Er werd een voorlopige huurovereenkomst voor de Stadskerk gesloten. “Het is een rijksmonument en zo’n gebouw moet je met respect behandelen”, aldus Thomas Braaksma van De Fontein. “Verwarming en akoestiek zijn zaken, die moeten worden bekeken voor een goede oplossing. Dat is nog wel een zoektocht.”

De nieuwbouwplannen bestaan overigens nog steeds. “We hebben richting gemeente aangegeven, dat we niet precies weten hoe de reis verder gaat verlopen. De laatste calculatie van de bouwkosten waren veel hoger dan voorzien. De bouwprijzen zijn immers explosief gestegen.”